image
HİZMETLERİMİZ

Psikolog Hizmetlerimiz

Icon

Cinsel İsteksizlik

Cinsel isteksizlik, fiziksel, psikolojik ve ilişki faktörlerinden kaynaklanabilen yaygın bir durumdur. Hormonel dengesizlikler, stres, iletişim sorunları gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavi, temel sebeplerin belirlenmesi, profesyonel yardım...
Icon

Anorgazmi (Orgazm Olamama)

Anorgazmi, bireyin cinsel uyarılma sonucu orgazm yaşayamama durumunu ifade eder. Fiziksel sağlık sorunları, ilaç yan etkileri veya psikolojik faktörler anorgazmiye neden olabilir. Tedavi genellikle temel sebeplerin...
Icon

Vajinismus

Vajinismus, vajinal kasların istemsiz bir şekilde kasılması nedeniyle cinsel birleşmenin ağrılı veya imkansız hale gelmesi durumunu ifade eder. Genellikle psikolojik kaynaklı olan bu durum, stres, korku...
Icon

Unutkanlık

Unutkanlık, kişinin bilgiyi hatırlama veya bilgileri organize etme yeteneğinde geçici bir bozulmayı ifade eder. Stres, uyku eksikliği, yaşlanma veya altta yatan sağlık sorunları unutkanlığa katkıda bulunabilir....
Icon

Tırnak Yeme

Tırnak yeme hastalığı, kişinin tırnaklarını düzenli olarak kemirme alışkanlığı olarak bilinir ve genellikle stres, kaygı, sıkıntı veya psikolojik sorunlarla ilişkilidir. Bu alışkanlık, tırnaklara ve çevre dokulara...
Icon

Somatizasyon Bozukluğu

Somatizasyon bozukluğu, kişinin sürekli ve tekrarlayan fiziksel belirtilerle başvurmasını içeren bir psikiyatrik durumdur. Bu belirtiler genellikle herhangi bir tıbbi nedenle açıklanamaz ve genellikle stres veya duygusal...
Icon

Özgül Fobi

Özgül fobi, belirli nesneler, durumlar veya faaliyetlerle ilgili aşırı ve mantıksız bir korku durumunu ifade eder. Bu korkular genellikle normal yaşantıyı olumsuz etkiler ve sosyal, mesleki...
Icon

Öfke Duygusu

Öfke, bir kişinin rahatsızlık, haksızlık veya tehdit hissettiğinde ortaya çıkan doğal bir duygudur. Ancak, kontrolsüz veya aşırı öfke, ilişkilerde sorunlara yol açabilir ve fiziksel veya duygusal...
Icon

Motivasyon Eksikliği

Motivasyon eksikliği, bireyin hedeflere ulaşma veya belirli görevlere odaklanma konusundaki isteksizlik durumunu ifade eder. Stres, yorgunluk, belirsizlik veya ilgi kaybı gibi faktörler motivasyon eksikliğine neden olabilir....
Icon

Geç Boşalma

Geç boşalma, erkeğin cinsel birleşme sırasında istemsiz bir şekilde gecikmiş veya zor boşalması durumudur. Bu durum, fiziksel veya psikolojik faktörlerden kaynaklanabilir. Tedavi genellikle cinsel terapi, stres...
Icon

Erken Boşalma

Erken boşalma, cinsel birleşme sırasında istemsiz ve kontrolsüz bir şekilde erken boşalma durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle stres, anksiyete veya cinsel performans kaygısı gibi psikolojik...
Icon

Anksiyete

Anksiyete, kişinin yoğun endişe, korku ve gerginlik hissi yaşadığı bir durumu ifade eder. Genellikle günlük yaşamı olumsuz etkiler ve belirli durumlarla ilişkilidir. Terapi, ilaç tedavisi ve...
Icon

Borderline

Borderline kişilik kavramı eski yıllara dayanan bir kavramdır. İlk olarak Adolf Stern isimli bir uzmanın telaffuz ettiği bu kavram, 1938 senesine dayanır. Borderline kişilik bozukluğu kavramını...

Icon

Ağlama ve Öfke Nöbeti

Ağlama ve öfke nöbetleri, bireyin yoğun bir duygusal tepki göstererek ağlama veya öfke patlaması yaşadığı durumları ifade eder. Bu nöbetler genellikle stres, duygusal zorluklar veya duygusal...
Icon

Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar

Kişilerarası ilişkilerde bozukluklar, bireyler arasında sağlıklı iletişimi engelleyen veya ilişkilerde sorunlara neden olan durumları ifade eder. Bu bozukluklar genellikle duygusal zorluklar, iletişim eksikliği veya kişisel sınırların...
Icon

Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)

Distimik bozukluk, bireyin uzun süreli bir dönem boyunca hafif veya orta düzeyde depresif duygudurum içinde olduğu bir kronik depresyon türüdür. Belirtiler genellikle devamlıdır, ancak şiddeti zaman...
Icon

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce tarzları, duygusal tepkileri ve davranışlarındaki kalıpların istikrarlı ve disfonksiyonel olduğu durumları ifade eder. Bu bozukluklar genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar ve...
Icon

Korku

Korku, bir kişinin belirli bir tehlike, zarar veya tehdit karşısında hissettiği yoğun duygusal tepkiyi ifade eder. Bu duygusal durum, evrimsel bir yanıt olarak kabul edilir ve...
Icon

İlişki Problemleri

İlişki problemleri, çiftler arasında iletişim eksikliği, güven sorunları, çatışma yönetimi zorlukları veya duygusal uzaklık gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen zorlukları ifade eder. Bu problemler...
Icon

Fobiler

Fobiler, belirli nesneler, durumlar veya aktivitelerle ilişkilendirilen aşırı ve mantıksız korku tepkilerini ifade eder. Bu korkular, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve genellikle anksiyete bozukluklarıyla ilişkilidir....
Icon

Duygu Durum Bozukluğu

Duygu durum bozukluğu, bireyin duygu durumlarında aşırı dalgalanmalar yaşadığı bir psikiyatrik durumu ifade eder. Bu durum depresyon, mani veya bipolar bozukluk gibi farklı alt tipleri içerebilir....
Icon

Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe, korku veya gerilim hissiyle karakterize edilen bir psikiyatrik durumdur. Genellikle günlük aktiviteleri olumsuz etkiler ve fiziksel belirtilerle birlikte seyredebilir. Tedavi,...
Icon

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları, beslenme alışkanlıklarında sağlıksız değişikliklere neden olan psikiyatrik durumları ifade eder. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınma bozukluğu gibi yaygın yeme bozuklukları, genellikle beden imajı,...
Icon

Majör Depresif Bozukluk

Majör Depresif Bozukluk, sürekli bir düşük ruh hali, ilgi kaybı ve enerji eksikliği gibi belirgin semptomlarla karakterize edilen bir psikiyatrik durumdur. Bu bozukluk genellikle günlük işlevselliği...
Icon

Evlenme Korkusu (Gomofobi)

Evlenme korkusu, bireyin evlenme veya ciddi ilişki kurma düşüncesiyle duyduğu anksiyeteyi ifade eder ve gomofobi olarak da bilinir. Bu korku, genellikle geçmişteki olumsuz deneyimler, taahhüt kaygısı...
Icon

Davranış Bozuklukları

Davranış bozuklukları, bireyin sosyal normlara aykırı veya zararlı davranışlar sergilediği psikiyatrik durumları ifade eder. Bu bozukluklar genellikle çocukluk veya ergenlik dönemlerinde başlar ve okul, aile veya...
Icon

Boşanma Travması

Boşanma travması, evliliğin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan duygusal ve psikolojik zorlukları ifade eder. Bu durum, kayıp, güvensizlik ve değişiklikle başa çıkma zorluğu gibi bir dizi...
Icon

Agorafobi

Agorafobi, bireyin geniş alanlar, kalabalıklar veya toplu taşıma araçları gibi yerlere gitmekten kaçındığı bir anksiyete bozukluğudur. Bu durum genellikle dışarıda bir kriz durumu yaşama korkusuyla ilişkilidir...
Icon

Panik Atak

Panik atak, ani ve yoğun korku ya da endişe hissi ile karakterize edilen bir anksiyete durumudur. Bu ataklar genellikle nefes darlığı, kalp çarpıntısı, terleme gibi fiziksel...
Icon

Hipokondriyazis (Hastalık Hastalığı)

Hipokondriyazis, bireyin sürekli sağlık endişeleriyle obsesif bir şekilde meşgul olduğu, genellikle hayali hastalıklar ve semptomlarla ilgili yoğun korkular yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu durum, genellikle...
Icon

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin sürekli tekrarlayan düşüncelerle (obsesyonlar) ve bu düşüncelere karşı geliştirilen belirli ritüellerle (kompulsiyonlar) başa çıkma ihtiyacı hissettiği bir anksiyete bozukluğudur. Bu obsesyonlar...
Icon

Stres

Çağımızın en önemli psikolojik sorunlarından biri de strestir. Bireyin karşılaştığı sorunlarla baş edebilme gücünü zorlayan ya da bu gücün üzerindeki durumlar karşısında vücudun göstermiş olduğu bir...

Icon

Aile İçi İletişim Sorunları

Aile içi iletişim sorunları, aile bireyleri arasında anlayış eksikliği, çatışma, duygusal kopukluk veya iletişim bozukluklarına işaret eder. Bu sorunlar, aile üyeleri arasında güvensizlik ve uzaklaşma hissine...
Icon

Özgüven Eksikliği (Özgüven Sorunu)

Özgüven eksikliği, bireyin kendi yetenekleri, değeri ve başarabilme kapasitesi konusundaki olumsuz algısıyla karakterizedir. Bu durum, genellikle olumsuz deneyimler, eleştiriler veya sosyal etkileşimlerle ilişkilidir ve kişinin genel...
Icon

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, bireyin sınavlara karşı aşırı endişe, korku ve gerginlik hissettiği bir durumu ifade eder. Bu kaygı, başarısız olma korkusu, mükemmeliyetçilik veya sosyal değerlendirmeye duyulan endişelerle...
Icon

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu, bireyin genel olarak sürekli endişe, gerginlik ve kaygı hissi içinde olduğu bir anksiyete durumudur. Bu bozukluk, genellikle belirli bir tetikleyici olmaksızın ortaya çıkar...
Icon

Depresyon

Depresyon, kişinin genellikle uzun süreli bir düşük ruh hali, ilgi kaybı, enerji eksikliği ve uyku düzeninde değişiklik gibi belirtilerle mücadele ettiği bir psikiyatrik durumdur. Bu durum,...
Bu internet sitesinin içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir danışan sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitemizde yer alan alıntı ve görüşler açıkça belirtilmediği takdirde resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.

Çalışma Saatleri

  • Hafta içi 10:00 - 21:00
  • Cumartesi 10:00 - 21:00
  • Pazar Kapalı
Bizi Takipte Kalın!
© MCS Psikoloji | 2017 - 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.